Valby

  • Om Valby

    Valby er en stilsikker og charmerende lille landsby beliggende imellem Helsinge og Rågeleje. Valby o…

    Læs mere...

Sponsorer

Facebook

Vi er på Facebook! Bliv en del af fælleskabet.


Om Valby

Valby er en stilsikker og charmerende lille landsby beliggende imellem Helsinge og Rågeleje. Valby og Helsinge er adskilt af Valby Hegn. Landsbyen ligger i Gribskov Kommune og tilhører Region Hovedstaden.

 

Man hører om Valby første gang o. 1241 og Valby var i Middelalderen en betydningsfuld by da herredstinget, som var mødestedet for retten, blev holdt i det fri i Valby. Holbo Herred var da et retsområde dækkende den nuværende Gribskov Kommune samt Nøddebo Sogn. Lidt syd for kirken lå galgebakken, hvor de hårdest dømte blev henrettet.

 

Byens forsamlingshus blev stiftet i 1903 og det nuværende bygget i 1909. Valby Gymnastik og Idrætsforening blev stiftet i 1936 og Valby Bylaug stiftet i 1980. Byen fik sin første skole med rytterskolen inde i byen allerede i 1720'erne, der fungerede helt frem til 1912. Den afløstes af Valby Skole nogle kilometer øst for byen, som allerede blev nedlagt i 1959 og i dag er efterskole. Byen havde tidligere to købmænd, men i dag er der ingen dagligvarebutikker.

                                                                                                                                                                    

Kilde: da.wikipedia.org

 


 

 

Valby Kirke

 

Billede af Valby kirke

 Valby Kirke er sognekirke for ca 540 personer. Kirken er bygget i begyndelsen af 1100-tallet og opført i skånske sandsten. Byggestilen og materialerne har visse engelske - normanniske træk fælles med nabokirken i Vejby. Skånske kirker som Lund Domkirke og den tidligere Domkirke i Dalby har sikkert været forbilleder. Kor og  skib er bygget samtidig, men sandsynligt i to etaper. I perioden 1275 - 1325 fik  skibet en vestforlængning. Udvendigt på kirken kan man se 3 tilmurede romanske  vinduer. I 1821 blev kirken pudset udvendigt og hvidtet, dette blev dog fjernet  i 1889, og kirken kom tilbage til sit oprindelige udseende. Ved restaureringen i  1970 flyttede man det venstre tårnvindue til sydsiden.

 

 

Nordvåbenhuset er bygget  i senromansk stil og er fra ca. 1200-tallet. Her finder vi sandportalen til den  nu tilmurede kvindeindgang. Nordvåbenhuset bliver nu brugt som kapel. Sydvåbenhuset er fra ca. 1400-tallet og bærer tydeligt præg af at  have gennemgået store ombygninger. Tårnet blev opført omkring 1600-tallet og  har været igennem en del restaureringer, som blandt andet kan ses på de  materialer, der er anvendt.

 

I 1760 blev det meste af tårnet skalmuret og kalket  rødt, og samtidig blev kirkeladen nedrevet og materialet anvendt til tårnet. I tårnet er der to klokker fra 1614, hvoraf den ene er blevet omstøbt  i år 1700. Den ældste klokke er støbt af Hans Wolf og bærer blandt andet  indskriften: Verbum domini manet in æternvm (Herrens ord bliver i evighed).

 

Den anden klokke har Kong Frederik IV '5 monogram. Klokkestolen stammer fra  1646 og er blevet forstærket med træ fra den nedrevne del af Esrum Kloster. Tiden har også sat sit præg på klokkeringningen. Den yngste klokke er blevet bygget om til automatik, så en gammel tradition er blevet ændret i sognet. Der kan dog fortsat ringes manuelt med den gamle klokke.

 

Prædikestolen fra 1585 er skåret af Rasmus Møller og er gennem tiden blevet overmalet, men under restaureringen i 1970 blev disse overmalinger fjernet og de oprindelige udsmykninger genopfrisket, især kan nævnes at Christian IV 's monogram blev forgyldt.

 

Døbefonten er i romansk stil som adskillige andre døbefonte i Nordsjælland. De nuværende lysekroner er opsat i 1910, men det er uvist, hvad der er hændt med de tidligere  kroner. Pengeblokken er fra 1715, en tilsvarende kan ses i Mårum kirke.

 

I korbuen ses, hvad der formodentlig er rester af en større middelalderlig udsmykning af kirken: 3 medaljoner, deraf de to med portræt og den midterste med et flagprydet lam, symbol for Johannes Døber, mens diverse nyere lokaludførte udsmykninger forsvandt ved restaureringen 1969-70.

                                                                                                                                                           

Kilde: HELSINGE - VALBY PASTORATS HJEMMESIDE